איך מקשיבים לפסנתר – המלצה

  פסנתר הוא כלי נגינה הקיים ב"זירה" המוסיקאלית כבר משנת 1709, וחרף היותו מכשיר כה ישן הוא הצליח לשרוד, בשינויים מסוימים, שנים כה רבות כ"שמורת טבע" טכנולוגית בתקופה בה מכשירים חדשים הומצאו, התפתחו, השתכללו, התחזקו, והפכו מדויקים ומושלמים יותר.
  בעודנו חיים בעידן ה"היי-טק", אנו המנגנים בפסנתר חייבים להבין שפסנתר הוא מכשיר מסוג אחר ומתקופה טכנולוגית אחרת, שלמרות "פיגורו" ההתפתחותי הוא עתיד להיות איתנו עוד שנים רבות.

  משום פיגורו הטכנולוגי פסנתר הוא מכשיר הרחוק מאוד משלמות.
  העדר השלמות נובע הן מבעיות "מולדות" והן מבעיות "מתפתחות".
  בתוך קובץ הבעיות המולדות ניתן לציין לדוגמה היעדר יציבות של כיוון לאורך זמן, גוון צליל לא אחיד הנובע מסוגי מיתרים שונים שנמצאים בו, הצלבת מיתרים, מספר מיתרים המשתנה באזורים שונים בפסנתר, אטימת צליל לא אחידה, פיזור צליל לא אחיד על פני תיבת התהודה, פעימות מדומות, וכדומה. ובתוך קובץ הבעיות המתפתחות ניתן לציין תכונות כגון שחיקה לא שווה של לבדים עורות וקפיצים, הקשיית פטישים הגורמת לצליל מתכתי באופן לא אחיד, מיתרים מזמזמים, שבוש תאום המנגנון ואיזונו, ועוד ועוד. בעוד הבעיות המולדות אינן ניתנות לפתרון בלי שינוי טכנולוגי מהותי, הבעיות המתפתחות ניתנות לפתרון אם כי לעתים בהוצאה כספית ניכרת, שלא תמיד בעלי הפסנתרים יכולים או רוצים לשאת בה. כך שבעיות הניתנות לפתרון טכני נשארות פעמים רבות בפעל נעדרות פתרון, ומחייבות את המנגנים להתפשר.

  לאור הבעיות שפורטו לעיל, ברצוני להמליץ לכל נגני הפסנתר לסגל לעצמם צורת האזנה כוללנית (פנורמית) באופן שהדגש יושם על הקשבה למכלול הצלילים ולא לכל צליל כפרט בודד המנותק מסביבתו.
  כאשר מקשיבים למכלול, ניתן "להבליע" את הצלילים המרכיבים אותו וכך לחיות בשלום עם מגבלות הפסנתר בצורה טובה יותר. המלצתי לצורת האזנה שכזאת גדולה ביתר שאת כאשר מדובר בפסנתרנים רגישים במיוחד, בנגני כלי מיתר קלים (כינור, צ'לו, גיטרה וכו')
המאפשרים לנגניהם ממושן של ציפיות לשלמות ושחייבים לפתח סובלנות מיוחדת לפסנתר הרחוק משלמות, כאשר מנגנים על פסנתרים ישנים ומוזנחים מאד, ובמיוחד כאלה המכוונים לראשונה אחרי זמן רב.

  לסיכום, פסנתר הוא כלי נפלא, שלמרות כל מגבלותיו המולדות והמתפתחות עתידו לפניו, אך כדי שמנגניו ומאזיניו יוכלו להפיק ממנו הנאה מרבית, עליהם להדחיק במידת האפשר את רגישויותיהם, ולהתאים את רמת ציפיותיהם לשלמות למגבלותיו.