פסנתרים במתנה

בשנים האחרונות גוברת התופעה של פסנתרים שניתנים במתנה או שמתקבלים כירושות.

מתנות הן בדרך כלל דבר יפה לקבל אך מאחר ופסנתר הוא מכשיר שזקוק לתחזוקה קבועה ומתמשכת (נגינה סדירה וכיוונים בעיתם) ומאחר ורוב מכריע של הפסנתרים שמוצעים כמתנה אינם כאלה שזכו לתחזוקה ראויה, בהרבה מקרים כוונתו הטובה של נותן המתנה הופכת ל"עונשו" של מקבל המתנה אחרי שמתברר שהפסנתר זקוק לשיפוץ משמעותי ויקר ואו להתפשרות משמעותית על ביצועיו.

לכן המלצתי, במיוחד בפסנתרים שמוצעים כמתנות, היא :
לא לקחת פסנתר כזה ללא בדיקה מקדמית, כדי שקבלת הפסנתר כמתנה לא תהפוך חיש מהר לסוג של מפח נפש.